Amerikaans Roulette

Amerikaans roulette is een ontzettend oud spel, dat onder andere daarom zo populair is bij veel spelers in het casino. Het spel is zowel online als offline eigenlijk overal te spelen, waardoor je als fan in ieder geval goed zit. Ondanks het feit dat het een oud spel is dat veel mensen graag spelen kun je aan de andere kant ook kiezen voor Europese roulette. Het is dan ook heel interessant om een keer goed naar de verschillende te kijken, aangezien je er op die manier achter kunt komen welke variant het best bij je past. De beide spellen lijken voor een groot deel op elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen te noemen.

Dubbel 0 bij Amerikaanse roulette
Het eerste aspect dat Amerikaanse roulette onderscheidt van andere spellen is de ‘dubbel 0’. Op de speeltafel van dit spel is sprake van een reeks cijfers van 0 tot en met 36. Anders dan bij de Europese variant is er bij Amerikaanse roulette echter sprake van een 0 en een 00. De beide vakjes zijn groen van kleur en zorgen er op die manier voor dat de bank de mogelijkheid heeft om van je te winnen. Aangezien er bij Amerikaanse roulette sprake is van twee keer een winnend getal voor de bank heb je eigenlijk wat minder kans om te winnen. Het is wat dat betreft dan ook niet vreemd dat veel mensen er tegenwoordig voor kiezen om Europese roulette te spelen. Toch zijn er nog altijd veel spelers die vasthouden aan deze variant, waardoor het nog erg vaak wordt aangeboden.

Kans op winst
Amerikaanse roulette is van oudsher misschien een ontzettend aantrekkelijk spel, tegenwoordig kiezen veel mensen liever voor Europese roulette vanwege de winkans van het huis. Bij Amerikaanse roulette is dit als gevolg van de nul en de dubbele nul namelijk ongeveer 5,26%. Aan de andere kant is de winkans van het huis maar 2,7% wanneer de dubbele nul wordt weggelaten. Wat dat betreft is het dus heel interessant om niet voor de Amerikaanse variant van dit spel te kiezen. Toch kiezen veel mensen er vanwege de onderverdeling van de cijfers op de cilinder voor om Amerikaans roulette te spelen. Bepaalde spelers zijn zelfs van mening dat die onderverdeling, die totaal anders is dan die op de Europese cilinder, er voor zorgt dat de kansen op winst toenemen. Om die reden is het voor hen dus wel degelijk interessant om deze variant te spelen.

Geen burenprint op de speeltafel
Bij Amerikaanse roulette ziet de speeltafel er minder complex uit dan bij de Europese variant. Dit komt door het feit dat er geen sprake is van een burenprint. Op deze print kunnen spelers eenvoudig zien welke getallen er naast elkaar zitten, om daar vervolgens op in te zetten. Hier is bij Amerikaanse roulette geen sprake van. Je kunt er uiteraard wel voor kiezen om een dergelijke constructie zelf op te zetten. Bij Amerikaanse roulette moet je dan echter wel zelf uitzoeken op welke cijfers je in moet zetten.